Advertisement

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Karın Tespit ve Dağıtımı"  başlıklı 33'üncü maddesine ilave yapılmasına, gerekli izin ve onayların alınmasına müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.  

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125744


BIST