Advertisement

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılı kar dağıtım önerisi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 16.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VAKKO, TRAVAKKO91B7 Peşin 2,7500000 275 10 2,4750000 247,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 18.04.2023 24.04.2023 19.04.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VAKKO, TRAVAKKO91B7 0 0

Ek Açıklamalar
1. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre vergi öncesi 1.232.720.456 TL dönem karı elde edilmiştir.
2. Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara (Yasal kayıtlar) göre 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait elde edilen vergi öncesi dönem karı 1.078.903.932,26 TL 'dir.
3.Bu doğrultuda, yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2022 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına,
4.SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2022 yılı konsolide dönem karından esas sözleşmenin 33 üncü maddesi, 29 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, ve SPK tebliğleri ve Şirketimizin kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının genel kanuni yedek akçe yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.069.381.959,22 TL net dağıtılabilir dönem karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına
Birinci Kâr Payı
8.000.000,00 TL

İkinci Kâr Payı
432.000.000,00 TL

Toplam Brüt Kâr Payı
440.000.000,00 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)
43.200.000,00 TL

Olağanüstü Yedek
586.176.004,31 TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise
Ø Ortaklara dağıtılacak 440.000.000,00 TL brüt kâr payının tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
Ø 343.754.817,24 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
Böylelikle 2022 yılı için, 160.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %275 Brüt, %247,50 Net oranında toplam 440.000.000,00 TL Kâr Payının 18 Nisan 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 13 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VAKKO 2022 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 160.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 48.966.804,72
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.232.720.456 1.078.903.932,26
4. Vergiler ( - ) 151.445.140 240.049.803,33
5. Net Dönem Kârı 1.081.275.316 838.854.128,93
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 11.899.311,69 11.899.311,69
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.069.376.004,31 826.954.817,24
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.069.376.004,31 826.954.817,24
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.954,91
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.069.381.959,22
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.000.000
* Nakit 8.000.000
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 432.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 43.200.000
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 586.176.004,31 343.754.817,24
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 396.000.000 0 37,03 2,475 247,5
TOPLAM 396.000.000 0 37,03 2,475 247,5

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
1. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre vergi öncesi 1.232.720.456 TL dönem karı elde edilmiştir.
2. Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara (Yasal kayıtlar) göre 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait elde edilen vergi öncesi dönem karı 1.078.903.932,26 TL 'dir.
3.Bu doğrultuda, yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2022 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına,
4.SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2022 yılı konsolide dönem karından esas sözleşmenin 33 üncü maddesi, 29 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, ve SPK tebliğleri ve Şirketimizin kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının genel kanuni yedek akçe yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.069.381.959,22 TL net dağıtılabilir dönem karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına
Birinci Kâr Payı
8.000.000,00 TL

İkinci Kâr Payı
432.000.000,00 TL

Toplam Brüt Kâr Payı
440.000.000,00 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)
43.200.000,00 TL

Olağanüstü Yedek
586.176.004,31 TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise
Ø Ortaklara dağıtılacak 440.000.000,00 TL brüt kâr payının tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
Ø 343.754.817,24 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
Böylelikle 2022 yılı için, 160.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %275 Brüt, %247,50 Net oranında toplam 440.000.000,00 TL Kâr Payının 18 Nisan 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 13 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125742


BIST