Advertisement

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

erm) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 140 gün vadeli 652.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 20.01.2023 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103365


BIST