Advertisement

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar dağıtımının Genel Kurul tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YKBNK, TRAYKBNK91N6 Peşin 0,9365398 93,65398 10 0,8428858 84,28858

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 20.03.2023 20.03.2023 22.03.2023 21.03.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YKBNK, TRAYKBNK91N6 0 0

Ek Açıklamalar
Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 52.744.689.396,80 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2022 yılı için ayrılmamasına, 52.744.689.396,80 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 7.488.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 7.911.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesi, 748.864.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ve 36.294.872,11 TL'lik kısmı gayrimenkul ve iştirak satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 683.370,60 TL'lik kısmının ise 5746 Sayılı Arge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu'nun 3/14 maddesi gereğince girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılmak üzere toplam 36.978.242,71 TL'nin özel yedek ayrılması sonrasında kalan 44.047.846.410,51 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2022 yılı Kâr Dağıtım Tablosu onaylanmış ve kar dağıtım tarihi 20 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.
Genel Kurul tarafından onaylanan 2022 Yılı Kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yapı Kredi 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.447.051.284
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.747.175.000,38
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 68.313.533.674,8
4. Vergiler ( - ) 15.568.844.278
5. Net Dönem Kârı 52.744.689.396,8
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 52.744.689.396,8
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 422.352.564,2
* Nakit 422.352.564,2
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 7.488.647.435,8
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 748.864.743,58
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler 36.978.242,71
19. Olağanüstü Yedek 44.047.846.410,51
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125717


BIST