Advertisement

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 18.04.2023
Genel Kurul Tarihi 12.05.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının seçilmesi,
2 - 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
3 - 2022 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,
4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,
6 - Esas sözleşme tadilinin oylamaya sunulması,
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,
8 - Yönetim kurulu üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,
10 - Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,
11 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi, 2023 yılı için bağış ve yardım tavanının belirlenerek oylamaya sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki programın şartlarının, yürürlük süresinin tespiti ve oylamaya sunulması,
14 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte PDF olarak verilmektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.05.2023

Ek Açıklamalar
Genel kurul kararları 22.05.2023 tarihinde tescil edilerek 25.05.2023 tarih ve 10838 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetseinde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153809


BIST