Advertisement

Borsa İstanbul, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında olduğu gibi, pay piyasasında da akşam seansı uygulamasını değerlendiriyor.

Borsadan aracı kurumlara giden ve Bloomberg HT tarafından görülen belgede aracı kurumlardan konu hakkında görüşlerini iletmeleri istendi.

Yazıda uygulamanın devreye alınmasına ilişkin henüz bir karar verilmediği de belirtildi.

Borsadan gönderilen yazıda pay piyasasında seans sonunu takiben işlemlerin belirli bir ara sonrasında yeniden başlaması şeklinde bir uygulamaya geçişin, özellikle ABD olmak üzere yurt dışı borsalar ile ortak işlem saatlerini artırması, VİOP uygulaması ile etkileşim ve gün sonu bilgi akışının pay fiyatlarına daha etkin yansıyacak olması, piyasa işlem hacmi ve likidite artırması gibi kazanımlar getirebileceği belirtildi.

Dünyadan örnekler verildi

Borsa İstanbul'dan giden yazıda pay piyasasında akşam seansına yönelik dünya uygulamaları da örnek gösterildi.

Yazıda NYSE, Nasdaq, İngiltere, İsviçre, Moskova ve Güney Kore borsalarında paylarda akşam seansı uygulandığına dikkat çekildi. Bu borsaların bazılarında akşam seansına dahil edilen payların sayısının sınırlandırılması, Moskova'da olduğu gibi ayrı bir endeks yayını yapılması, akşam seansında fiyat limitlerinin daraltılması gibi örneklere rastlandığı belirtildi.

Yazıda Moskova borsasında günlük işlem hacminin yüzde 10'una yakınının akşam seansında gerçekleştiği vurgulandı.

Borsa İstanbul'a göre akşam seansının formatı

Yazıda pay piyasasında akşam seansı uygulaması halinde şu unsurların da yararlı olabileceğine dikkat çekildi:

 • Başlangıçta likiditesi yüksek bir grup payı kapsaması
 • Fiyat limitlerinin normal seansa oranla daha dar belirlenmesi
 • İşlem saatlerinin VİOP akşam seansı saatleriyle aynı olması
 • Açılış seansı ile başlaması
 • İşlemlerin ve takasın bir sonraki günün işlemleri ve takası ile birleştirilmesi
 • Sadece limit fiyatlı emirlerin kullanılması
 • İşlem görmeyen emirlerin akşam seansı sonunda iptal edilmesi
 • Akşam seansına özgü ayrı bir endeks hesaplanması
 • Bu endeksin akşam seansı süresince fiyatların seyrini vermeye yönelik olacak şekilde kurgulanması
 • Her akşam normal seans kapanışı ile başlaması
 • Ertesi gün endeksin yine bir önceki günün normal seans kapanışı ile devam etmesi
 • Ertesi gün geçerli olacak fiyat limitlerine teşkil edecek baz fiyatın halihazırda olduğu gibi normal seans sonunda oluşan son işlem fiyatına göre belirlenmesi
 • Akşam seansına ilişkin ayrı bülten ve emir/işlem raporları oluşturulması
 • Bu bülten ve raporlarda yer alacak verilerin ertesi gün yayımlanacak bülten ve raporlarda bulunmaması
 • VİOP akşam seansına pay vadeli işlem sözleşmelerinin de dahil edilmesi