Advertisement

Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte merkezi yönetim bütçesinde BOTAŞ kaynaklı açık giderek artıyor.

Mart ayında BOTAŞ’a 1,7 milyar TL cari transfer yapılırken, 37,8 milyar TL borç verildi.

Bu dönemde bütçe giderinin yüzde 18’i BOTAŞ’a harcandı.

Böylelikle BOTAŞ bütçeden son 10 ayda ayrılan tutar 126,7 milyar TL oldu.

Doğalgaz fiyatı yüzde 93 ile yüzde 638 arasında zamlandı

BOTAŞ verilerine göre son bir yılda doğalgaz tarifesi santrallerde yüzde 638, sanayide yüzde 549, konutta yüzde 93 arttı.

TL’deki değer kaybı ve doğalgazın fiyatının uluslararası piyasalardaki yükselişi zamların temel sebebi oldu.

Konut tarifesine yapılan zammın sınırlı kalması, kurumun sermaye ihtiyacını artırdı.

BOTAŞ’ın açıklamasına göre son zamlardan sonra konutlara verilen doğalgaza yüzde 70 oranında sübvansiyon uygulanıyor.

BOTAŞ’ın rezerv etkisi de artıyor

Enerji ithalatçısı olan BOTAŞ, Döviz ihtiyacını ağırlıklı olarak TCMB’den karşılıyor.

2015’te başlayan satışlar geçen yıl durdurulsa da son aylarda tekrar başladı.

TCMB verilerine göre son 5 ayda kamu iktisadi teşebbüslerine yapılan döviz satışı 18 milyar doları buldu.

Bu satışların büyük bölümünün BOTAŞ’a yapıldığı düşünülüyor.