Advertisement

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, güvenlikle ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca karar verilen, mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri pazarlık usulüyle ihale edilecek.

Pazarlık usulüyle yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilebilecek. Bu sayıda istekli bulunmaması halinde, ihale yetkilisinin onayıyla tespit edilen sayıda istekliye davet mektubu gönderilebilecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), söz konusu usul ve esaslar kapsamında belirlenen durumlarda, ilan yapılmaksızın idari ve teknik şartlarla fiyat üzerinde görüşme yaparak ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

İhale yapılmadan önce, BOTAŞ tarafından fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık bir maliyet belirlenecek ve bu maliyet dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilecek. Söz konusu maliyet, isteklilere veya ihale süreciyle resmi ilişkisi olmayan kişilere açıklanmayacak.

Yapılan değerlendirme sonucunda, ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verende kalacak.

İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihaleye katılan tüm isteklilere bildirilecek. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilecek.

AA