Advertisement

BOTAŞ’ın kamu kurumlarına olan vadesi gelmiş borçlarının tahsilinden vazgeçilmesine yönelik yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyon’nda görüşülmeye başlıyor.

Teklife göre, Botaş’ın diğer devlet kurumlarına olan ödenmemiş cezaları, vergileri veya diğer borçları ödemesi gerekmeyecek.

Taslak, tüketicilere sübvansiyonlu fiyatlarla gaz sağladığı için şirkete mali yardım sağlamayı amaçlıyor.

Aynı teklifte yer alan bir diğer maddede ise, kamu gelirlerinin merkezi yönetim bütçesinde öngörülen tutarları aşması durumunda cumhurbaşkanına bazı devlet kurumlarının harcama bütçelerini, aşılan miktar kadar artırma izni verecek.

Teklif komisyon aşamasından geçtikten sonra TBMM Genel Kurulu’na gelecek.