Advertisement

Buğday ve arpada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çiftçiye alım primi desteği verecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre buğday için kilogram başına 1 TL, arpaiçin kilogram başına 50 kuruş TMO Alım Primi Desteği ödenecek.

Karara göre, destek 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne(ÇKS) kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere yapılacak.

2022 yılında üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre belirlenen verim değerlerinin maksimum iki katına kadar ve alım satım belgesinde yer alan miktar esas alınarak destekleme ödemesi yapılacak.

Bu desteklemeden yararlanan üreticiler, Bakanlık tarafından 2022 üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılacak.

Bu destekleme ödemesinde, 6 Haziran 2022 ile 1 Eylül 2022 tarihleri arasında TMO'ya ürün satışlarını gösteren alım satım belgeleri dikkate alınacak.

2022 üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar ürünlerini TMO'ya satarak bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 16 Eylül 2022 tarihine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekiyor.