Advertisement

Merkezi yönetim bütçesi Kasım ayında 108,3 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Kasım ayında bütçe giderleri 239,4 milyar TL, bütçe giderleri ise 347,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Kasım'da faiz dışı fazla 132,7 milyar TL oldu.

Açıklanan veriler Eylül ve Ekim ayında bütçe açıklarının ardından Kasım'da dengenin artıya döndüğünü gösterdi.

Kasım'da vergi gelirlerinin arttığı, buna karşın harcamalar içinde faiz harcamaları ve cari transferlerde ciddi gerileme olduğu görüldü.

Bu dönemde vergi gelirleri geçici kurumlar vergisi ödemelerinin de etkisiyle 312 milyar TL'ye yükseldi. Ekim ayında vergi gelirleri 181,8 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre Ekim'de 61,1 milyar TL olan faiz harcamaları 24,4 milyar TL'ye geriledi. Ekim'de 102,9 milyar TL olan cari transferler ise 79 milyar TL seviyesine düştü.

Kasım'da bütçeden kur korumalı mevduat kapsamında aktarım yapılmadı. Böylelikle kur korumalı mevduatın 9 aylık maliyeti 91,6 milyar TL'de kaldı.

Kasım ayında BOTAŞ’a da borç verme ve cari transfer yoluyla aktarım yapılmadı. BOTAŞ’a bu yıl borç verme kanalından 121,4 milyar TL, cari transfer yoluyla 5 milyar TL aktarım yapılmıştı.

Ocak-Kasım dönemi itibariyle bütçe ekside

Bütçede 11 aylık gerçekleşmelere bakıldığında bütçe dengesinin ekside, faiz dışı dengenin ise artıda olduğu görülüyor.

Bakanlığın verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2,57 trilyon TL, bütçe gelirleri 2,55 trilyon TL ve bütçe açığı 20,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 2,28 trilyon TL olurken aynı dönemde faiz dışı fazla 272,2 milyar TL olarak gerçekleşti.