Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre merkezi yönetim bütçesi Nisan'da 16,9 milyar TL açık yazdı.

2021 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 110,7 milyar TL, bütçe gelirleri 93,8 milyar TL ve olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 92,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 1,7 milyar TL oldu.

4 aylık rakamlara bakıldığında ise merkezi yönetim bütçe giderleri 432 milyar TL, bütçe gelirleri 437,9 milyar TL ve bütçe fazlası 5,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 364,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 73,4 milyar TL olarak kaydedildi.

Mart ayında Merkez Bankası'ndan gelen transferlerin etkisiyle bütçede 23,8 milyar TL'lik fazla gerçekleşmişti.