Advertisement

İnsan kaynakları danışmanlık ve şirketlerinden ManpowerGroup, pandeminin neden olduğu belirsizlik ortamında hem işverenlerin hem de çalışanların beklentilerini ortaya koyan rapor yayınladı.

Rapora göre, çalışanların yüzde 49'u daha iyi bir refah düzeyi için başka bir şirkete geçeceğini söylüyor.

Her 10 çalışandan 4'ü hangi günlerde uzaktan çalışacaklarını seçebilmek ve bu günleri her hafta değiştirme esnekliğine sahip olmak istiyor.

Dört çalışandan üçü yaptıkları iş ile ilgili motive ve tutkulu hissetmek isterken, her üç çalışandan ikisi kendileriyle aynı değerlere sahip kurumlarla çalışmak istiyor. Ayrıca her 10 çalışandan 3'ü tükenmişliği önlemek için daha fazla ruhsal sağlık günü istiyor.

Çalışanların yüzde 64'ü günlük çalışmalarının bir parçasının toplumun iyileşmesine yardımcı olmasını istiyor.

2030 yılına kadar 35 yaşın altındaki kişiler iş gücünün yüzde 75'ini oluşturacağı bulgusuna yer veren rapora göre, beş işverenden biri ek tatil süresi gibi daha fazla yan hak sağlamayı planlıyor. Kadınların yüzde 51'i kariyer beklentileri konusunda pandemi öncesine göre daha az iyimser olmalarına karşın yüzde 57'si ise mevcut işlerinden iki yıl içinde ayrılmayı planladıklarını söylüyor.

Yaklaşık dört çalışandan biri ebeveyn ve bakım izni gibi yan haklar sağlayan işverenler ile çalışmak istiyor.

İşsizlik de yetenek açığı da yüksek

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı hazırladıkları raporla ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle günümüzde iş piyasasında yaşanan durumun şimdiye kadar görülen hiçbir şeye benzemediğine dikkat çekerek, “Ortaya çıkan değişim tüm alanlarda olduğu gibi iş gücü piyasasında da kendisini hissettiriyor. İş gücüne katılım yatay bir çizgide seyrederken işsizlik seviyeleri hâlâ yüksek ve birçok pazarda yetenek açığı rekor seviyelerde bulunuyor. Yeni çalışma modelleri yaygın şekilde deneniyor; esnekliği artırmak için hibrit ve uzaktan çalışma yöntemleri uygulanıyor. Bu modeller 2022'de de artmaya devam edecektir. Pandemi şartları altında mal ve hizmetlere olan talebi karşılamak ve uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratmak için işverenlerin esnek ve stratejik iş gücü çözümleri uygulaması hiç olmadığı kadar önem kazandı.” dedi.