Advertisement
TÜRKİYE MAKRO VERİLERİ ABONE OL

Cari denge Temmuz'da 5,47 milyar dolar açık verdi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi açığın 4,5 milyar dolar olması yönündeydi.

Haziran ayında denge 0,65 milyar dolar fazla vermişti.

Temmuz'da 12 aylık cari açık 58,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Temmuz'da çekirdek gösterge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi 717 milyon dolar fazla verdi.

Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar dolar seviyesinde olur bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Portföy tarafında 1 milyar doları aşan giriş

TCMB verilerine göre, Temmuz'da doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 392 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları aynı döneminde 1,2 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak Genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon dolar, 483 milyon dolar ve 181 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 2,8 milyar dolar net artış oldu.

Net hata noksan tarafında ise Temmuz'da 2,8 milyar dolarlık giriş yaşandı.

TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2023 verilerini yayımladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,4

İşgücü 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu.

Genç işsizlik yüzde 18

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olarak tahmin edildi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,7'ye geriledi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalış ile yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,8 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksini yayımladı.

Buna göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,4 artarken, aylık olarak yüzde 0,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Öte yandan 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 3,7 arttı.