Advertisement

Eylül ayında cari fazla tahminleri aştı. TCMB verilerine göre cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2.477 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolar oldu.

Beklenti 2.15 milyar dolardı. Net hata noksan Eylül'de 1.76 milyar dolar açık verdi. 

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4.324 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası bir önceki yılın Eylül ayına göre 670 milyon dolar artarak 5.791 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 619 milyon dolar artarak 3.471 milyon dolara yükseldi.

Bu arada önceki ayın verisi 2.60 milyar dolar fazladan 2.68'e revize edildi.

 

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 174 milyon doları artarak 1.020 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi fazlası 4 milyon dolar artarak 108 milyon dolara yükseldi.


Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 8 milyon dolar olurken portföy yatırımları 144 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 120 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 149 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 30 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 9 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 832 milyon dolar tutarında net çıkış oldu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 809 milyon dolar ve 138 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 682 milyon dolar net kullanım yaptı.

Resmi rezervlerde ise bu ayda 29 milyon dolar net artış gözlendi.