Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler dengesi Haziran'da 2.93 milyar dolar açık verdi. Beklenti 3 milyar dolar açık verilmesi yönünde idi.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan Haziran 2020 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri şu şekilde:

Cari İşlemler Hesabı

  • Cari işlemler açığı bir önceki yılın Haziran ayına göre 2.839 milyon ABD doları artarak 2.934 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 11.094 milyon ABD doları olmuştur.
  • Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında 3.413 milyon ABD doları net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi ve bir önceki yılın Haziran ayında 50 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmesi etkili olmuştur.
  • Bir önceki yılın Haziran ayında 2.647 milyon ABD doları fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ayda 181 milyon ABD doları fazla vermiştir.
  • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon ABD doları azalarak 522 milyon ABD doları olmuştur.

Finans Hesabı

  • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 3 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 1.499 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 31 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 427 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
  • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 56 milyon ABD doları, 2.000 milyon ABD doları ve 7 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
  • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.317 milyon ABD doları net artış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1.511 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
  • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 373 milyon ABD doları, 192 milyon ABD doları ve 902 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
  • Resmi rezervlerde bu ayda 7.707 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.