Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Nisan 2019'da 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti. Beklenti cari açığın 4.40 milyar dolar olmasıydı. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yılın nisan ayında 3 milyar 257 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 315 milyon dolar açık oluştu.

Aynı dönemde, birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar 111 milyon dolar azalarak 1 milyar 36 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaleminde ise nisanda 74 milyon dolar giriş yaşandı. Bu kalemde geçen yılın nisan ayında 13 milyon dolar çıkış kaydedilmişti.

Öte yandan mart ayına ilişkin cari işlemler açığı 4 milyar 923 milyon dolardan 4 milyar 844 milyon dolara revize edildi.

Geçen yılın nisan ayında 433 milyon dolar giriş kaydeden doğrudan yatırımlar kaleminde, bu yılın aynı döneminde 133 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Aynı dönemde, portföy yatırımlarında 2 milyar 365 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 847 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 13 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Bu dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 30 milyon dolarlık ve diğer sektörler 763 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 262 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 742 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili nisanda bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 843 milyon dolar, 70 milyon dolar ve 62 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise nisanda 8 milyar 605 milyon dolar net azalış gözlendi.