Advertisement

Türkiye'nin cari işlemler hesabı Temmuz'da 1.16 milyar dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu.

Beklenti cari dengenin 1.30 milyar dolar fazla vermesiydi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 421 milyon dolar azalarak 2 milyar 524 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon dolar artarak 4 milyar 277 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın temmuz ayına göre 2 milyar 430 milyon ABD doları artarak 4 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 145 milyon dolar artarak 665 milyon dolar oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 73 milyon dolar artarak 138 milyon dolara ulaştı.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 66 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 97 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 88 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 391 milyon dolarlık net alım yaptı.

Bu dönemde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 410 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, genel hükümet 2 milyar 250 milyon dolarlık yeni tahvil ihracı yaptı. Diğer yatırımlarda ise 634 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 704 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 619 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise temmuz ayında bankalar, 417 milyon dolar, genel hükümet 102 milyon dolar ve diğer sektörler 43 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler, temmuz ayında 3 milyar 156 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

    2018 Ocak-Temmuz 2019 Temmuz 2019 Ocak-Temmuz
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -33.160 1.158 -1.695
1. İhracat 100.288 16.046 105.126
2. İthalat 138.987 18.570 115.765
  Mal Dengesi -38.699 -2.524 -10.639
3. Hizmet Gelirleri 25.718 6.294 28.393
4. Hizmet Giderleri 13.720 2.017 13.188
  Mal ve Hizmet Dengesi -26.701 1.753 4.566
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.434 475 3.679
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 10.156 1.208 10.337
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -33.423 1.020 -2.092
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 263 138 397
B. SERMAYE HESABI 40 7 20
C. FİNANS HESABI -14.478 -1.388 -2.649
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.318 197 1.683
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.249 854 5.420
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 181 1.196 3.270
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -244 1.293 4.910
11.1. Hisse Senetleri -1.245 88 946
11.2. Borç Senetleri 1.001 1.205 3.964
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.343 2.976 8.935
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 26 0 1
12.3. Bankalar -1.241 1.720 6.557
12.4. Diğer Sektörler 2.558 1.256 2.377
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 12.315 3.610 6.207
13.1. Merkez Bankası 127 0 568
13.2. Genel Hükümet -247 -102 -596
13.3. Bankalar 3.198 1.890 -413
13.4. Diğer Sektörler 9.237 1.822 6.648
  Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -18.642 2.553 974
D. NET HATA VE NOKSAN 13.307 603 2.992
  GENEL DENGE 5.335 -3.156 -3.966
E. REZERV VARLIKLAR -5.335 3.156 3.966
14. Resmi Rezervler -5.335 3.156 3.966
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0