Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Temmuz'da 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Temmuz 2019'da 1 milyar 990 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 817 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre dış açığın 1.9 milyar dolar seviyesinde çıkması bekleniyordu.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 617 milyon dolar azalışla 288 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon dolar düşüşle 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon dolar azalarak 1 milyar 853 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın Temmuz ayında 5 milyar 349 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 95 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon dolar azalarak 332 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Temmuz'da doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 226 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Buna göre, Temmuz'da doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon dolar oldu. Aynı dönemde, portföy yatırımları 254 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 467 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon doları net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili Temmuz'da bankalar 579 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 208 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 1 milyar 168 milyon dolar net artış kaydetti.

Temmuz ayında yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 73 milyon dolarlık, genel hükumet sıra 37 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer sektörler ise 508 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde, temmuz ayında 1 milyar 283 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Temmuz 2020 Temmuz 2020 Ocak-Temmuz
A- CARİ İŞLEMLER HESABI 2.142 -1.817 -21.629
1. İhracat 105.373 14.850 89.503
2. İthalat 114.623 16.703 109.619
Mal Dengesi -9.250 -1.853 -20.116
3. Hizmet Gelirleri 33.433 2.311 18.607
4. Hizmet Giderleri 15.379 2.023 14.644
Mal ve Hizmet Dengesi 8.804 -1.565 -16.153
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.654 425 3.582
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 10.597 757 8.875
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 1.861 -1.897 -21.446
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 281 80 -183
B. SERMAYE HESABI 35 2 -18
C. FİNANS HESABI -1.944 -3.713 4.644
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.727 507 1.433
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.438 733 3.587
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.212 -606 -1.693
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4.910 -352 -14.146
11.1. Hisse Senetleri 946 -467 -4.437
11.2. Borç Senetleri 3.964 115 -9.709
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 9.552 407 -5.559
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 1 1 14
12.3. Bankalar 6.628 -1.250 857
12.4. Diğer Sektörler 2.923 1.656 -6.430
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.087 3.640 96
13.1. Merkez Bankası 568 561 11.779
13.2. Genel Hükümet -558 37 -362
13.3. Bankalar -655 1.463 -895
13.4. Diğer Sektörler 6.732 1.579 -10.426
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 4.121 1.898 -26.291
D. NET HATA VE NOKSAN -155 -3.181 -5.110
GENEL DENGE -3.966 1.283 31.401
E. REZERV VARLIKLAR 3.966 -1.283 -31.401
14. Resmi Rezervler 3.966 -1.283 -31.401
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0