Advertisement

Kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini kapsayan ekonomiye ilişkin "torba teklif", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da 1’ini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

Yeni düzenlemeye göre, infazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da 1’i ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verileceği açıklandı.

- "250 bin kişinin tekrar ceza evine girme ihtimali bulunuyordu"

Bloomberg HT’ye konuk olan Sistem Global Danışmanlık CEO’su Ahmet Cangöz, Çek Kanunu’na getirilen düzenlemeyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Cangöz, Nisan 2020’de yasalaşan “Ceza İnfaz Yasası”yla birlikte karşılıksız çek düzenleme nedeniyle hapse giren kişilerin de bu yasayla birlikte serbest bırakıldığını söyledi. Çek Kanunu’nda yapılan bu son düzenlemeden önce borçlu kişinin 3 ay içinde çek bedelinin 10’da 1’ni ödemesi bekleniyordu. Borcunun geri kalan kısmını ise 2 ayda bir 15 eşit taksitle (toplam 30 ayda) ödenmesi durumunda, borçlunun hakkındaki hukuki yaptırım kararı ortadan kalkıyordu.

İnfaz Yasası sonrası serbest bırakılan ve çekten hüküm giymiş bu kişiler, pandemi sebebiyle çek bedellerinin 10’da 1’ini, 3 ay içinde ödeyemediklerinden dolayı tekrar hapse girmesi durumuyla karşı karşıya kaldı. Ahmet Cangöz yapmış olduğu açıklamada, “Eğer Çek Kanunu’nda düzenlemeye gidilmeseydi aşağı yukarı 250 bin kişinin tekrar ceza evine girme ihtimali bulunuyordu.” dedi.

- Mücbir Sebebin Varlığı Durumunda Çek İbrazı

Cangöz, belli dönemlerde ekonomideki durgunluk ve döviz kurunda yaşanan artıştan ötürü birçok kişinin kendi alacağını tahsil edemediğini ve bundan dolayı borçunu da ödeyemediğini aktardı. Bu son düzenlemeyle, Çek Kanunu’nda borçlunun mücbir sebepten doğan yükümlüklerini yerine getirmesi kolaylaştırılmış oldu.