Advertisement

Meclise sunulan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile çek ibraz yasağının süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılıyor.

Bloomberg HT tarafından görülen teklifin 16. maddesinde 14 Aralık 2019 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu'nun geçici 3. maddesinin beşinci fırkasında yer alan "31/12/2021" ibaresinin "31/12/2023" olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Halen uygulanmakta olan çek ibraz yasağının süresi 31 Aralık 2021 tarihinde sona eriyordu.

Maddenin gerekçesinde söz konusu değişiklikle Kovid-19 salgını sebebiyle ticari hayatta meydana gelen olumsuzlukların dikkate alındığı ve salgın sonrasında tacirin ödemelerini planlayabilmesine imkan tanınması, işletmelerin devamlılığı sağlanarak ekonomik büyümeye katkıda bulunulması amaçlarıyla üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemede yer verilen sürenin, bu aşamada mevcut uygulamayı devam ettirerek 31 Aralık 2023 tarihine uzatılmasının amaçlandığı belirtildi.