Advertisement

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Teklifte Çek Kanunu'nun ibrazı düzenleyen ilgili maddelerinde de değişiklik yer alıyordu. TBMM'den geçen bu düzenlemeyle üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılacak.

Halen uygulanmakta olan çek ibraz yasağının süresi 31 Aralık 2021 tarihinde sona eriyordu.

Yasa teklifi aşamasında ilgili maddenin gerekçesinde söz konusu değişiklikle Kovid-19 salgını sebebiyle ticari hayatta meydana gelen olumsuzlukların dikkate alındığı ve salgın sonrasında tacirin ödemelerini planlayabilmesine imkan tanınması, işletmelerin devamlılığı sağlanarak ekonomik büyümeye katkıda bulunulması amaçlarıyla üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemede yer verilen sürenin, bu aşamada mevcut uygulamayı devam ettirerek 31 Aralık 2023 tarihine uzatılmasının amaçlandığı belirtilmişti.