Advertisement
HABERLER ABONE OL

Kültür harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre %23,4 artarak 54 milyar 383 milyon 287 bin TL oldu.

Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2018 yılında %1,5 olarak gerçekleşti. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %64,3, özel harcamaların payı ise %35,7 olurken, hanehalkının cebinden yaptığı kültürel harcamalarda 2018'de hızlı artış yaşandı.

Hanehalkı kültür harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre %23,9 artarak 18 milyar 960 milyon 232 bin TL oldu. Bir önceki yıl 2017'de hanehalkı kültür harcamasındaki artış yüzde 8.7, 2016'da yüzde 13.9 olurken, 2015'te yüzde 10.5 düşüş yaşanmıştı. 2018'de özel harcamaların %97,6'sı hanehalkları, %2,4'ü ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

Hanehalklarının 2018 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderlerinin %25,8, kitap, gazete ve derginin %16,5, veri işlem ekipmanlarının %13,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin %10,7, kırtasiye ve çizim malzemelerinin %10,4, sinema, tiyatro ve konserin %6 paya sahip olduğu görülüyor. Dijital platform abonelikleri ile bilgisayar donanımı ve burada paketlere yapılan harcamaların cepten kültür harcamalarındaki hızlı artışta rol oynadığı belirtiliyor.

Kültürel ürün ihracatı %37.9, ithalatı ise %22.8 arttı

Öte yandan kültürel sektörlere faaliyet alanları açısından bakıldığında; 2018 yılında girişimlerin %39,8'i mimarlık, %15,6'sı yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, %14,6'sı uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, %11,7'si sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, %10,5'i yayımcılık, %5,1'i programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri, %2,7'si diğer kültürel alanlarda faaliyet gösterdi.

Kültürel ürün ihracatı ise 2018 yılında 2017 yılına göre %37,9 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında %38,9 olurken, ikincil mal ihracatında %15,6 olarak gerçekleşti. Dış ticarette, 2018 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı %4,2 oldu. Kültürel ürün ithalatı ise 2018 yılında 2017 yılına göre %22,8 arttı. Ana mal ithalatı %34,5, ikincil mal ithalatı %16,6 arttı. 2018 yılında kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı %2,2 oldu.

Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2018 yılında 24 milyar 997 milyon 962 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı %73,5 oldu.

Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2018 yılında 10 milyar 984 milyon 229 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise %48,4 oldu.

 

 

Editör: Tahsin Akça