Advertisement

Çin menşeli "cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)" ürünü ithalatına yönelik yürürlükte olan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu ürünün ithalatına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Alınan kararla yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.