Advertisement

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yerli üretici tarafından yapılan başvuruyla Çin Halk Cumhuriyeti menşeli suni deri ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edildi. Söz konusu ürüne yönelik olarak 1-2,2 dolar/kilogram tutarında dampinge karşı önlem bulunuyor.

Yapılan incelemede uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilerek, nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Benzer gerekçelerle Çin menşeli "cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)" ile "dişleri adi metallerden olanlar" ve "diğerleri" kategorisindeki fermuar ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.