Advertisement

Çin devlet gazetesine göre politika yapıcılar 2020 başında kamu şirketlerinin ıslahına ilişkin üç yıllık eylem planı açıklayacaklar. Buna göre yetkililer sektörün performansını artırmayı ve dünya çapında şirketler yaratmayı hedefliyor.

Menkul Kıymet Gazetesi'nin Kamu Varlıklarını Denetleme ve İdare Komisyonu Başkanı ve Komünist Parti Sekreteri Hao Pengh'e dayandırdığı haberine göre söz konusu plan ile birlikte kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) denetimi sıkılaştırılacak.

Çin fazla büyük kamu sektörü için yıllardır piyasa odaklı bir revizyon için çabalıyor. Ancak eleştiriler birçok KİT'in hala düşük verimlilikten muzdarip olduğu ve devlet desteğine ihtiyaç duyduğu yönünde.

Politika yapıcılar Kasım ayında kamu şirketlerinin iştiraklerini azaltma, regüle etme, ve üretkenliği ve karlılığı artırma yönünde plan yapıldığını açıklamışlardı.

Pekin'in geniş çaplı sanayi iştirak ağı ve kamu şirketlerinin davranışı ABD ile süregelen ticaret anlaşmazlığında kilit önemde rol oynuyor.