Advertisement

Ciner Yayın Holding'in İnsan Kaynakları bölümünden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler sıralandı. Açıklamada bina girişine termal kamera, düzenli dezenfekte edilen katlara da el dezenfektanları konulduğu belirtilirken gerekli görülmesi halinde çalışanların sağlık kontrolünden geçirildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca evden çalışanların ve dönüşümlü olarak çalışanların sayısı da verildi.

Ciner Yayın Holding, İnsan Kaynakları'ndan koronavirüs salgınına yönelik alınan kurum içi tedbirlere ilişkin açıklama şöyle:

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini önceleyerek Halkımıza doğru haber ulaştırmaya devam ediyoruz.

Korona virüs salgınının ilk vakaları ülkemizde görülmeye başladıktan hemen sonra Ciner Yayın Holding en üst seviyede bir duyarlılıkla işyerimizde çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğine yönelik en üst tedbirleri derhal uygulamaya koymuştur.

Bu kapsamda; 17 Mart tarihinden itibaren Taksim Merkez bina girişimize termal kamera konularak tüm giriş ve çıkış yapanların ateşleri ölçülmeye başlanmıştır.

Termal kamera gelene kadar çalışanlarımızın işyeri hekimi nezaretinde ateş ölçümleri yapılmıştır. Riskli görünenler işyeri hekimliği ve hemşireler nezaretinde kontrol edilmeye başlanmış gerekli görülenler ilave tetkikler için kontrollü olarak hastanelere sevk edilmiştir. Çalışanlarımızın ateş ölçümleri ve sağlık takipleri diğer işyerlerimizde de yapılmaktadır.

Ayrıca işyeri hekimliğinin nezaretinde her gün gerekli görülenlere fiili doktor kontrolü uygulaması gerçekleştirilmektedir. Gün içerisinde katlarda hemşirelerimiz aracılığıyla ateş ölçümleri sürekli yapılmaktadır. Risk faktörü taşıyanlar evden çalışmaya alınmıştır. Evden çalışmaya alınan personel sayımız 279 kişidir. 125 kişi dönüşümlü olarak çalışmaktadır.

İşyerinde çalışan sayılarının azaltılması ile birlikte sosyal mesafe sınırlarına uygun olarak çalışma koşulları düzenlenmiştir. Yemekhanelerimizde sosyal mesafeyi sağlayabilmek için düzenlemeler yapılmıştır.

Yemekhane dahil tüm bina mekanlarında genel ve özel en üst seviyede dezenfekte uygulaması gerçekleştirilmektedir. İşyerlerimizin tamamında el dezenfektanları girişlerde ve çalışanlarımızın kolaylıkla ulaşılabilir olduğu alanlara konulmuştur.

Dışarıda haber takibi yapan çalışanlarımızın da bu tedbirlere ilaveten gerekli güvenli çalışma kitleri ile tüm personel için maske, eldiven vb güvenlik önlemleri kapsamında malzemeler kendilerine düzenli olarak tahsis edilmektedir.

Bir haber medya kuruluşu olarak zaten her gün tüm ülkeye sağlık standartları konusunda uyarıcı yayınlar yapan çalışanlarımızın kişisel güvenlik tedbirleri konusunda en üst seviyede bilgilendikleri, bilgi sahibi oldukları da zaten izaha muhtaç değildir. Esasen Türkiye’de kamu ve özel tüm işyerlerinde bu seviyenin üstüne korona sağlık ve güvenlik uygulaması yapılan bir işyeri örneği de bulunmamaktadır.

Bazı medya sitelerinde kurumumuza karşı kasıtlı salt karalama ve itibar bozmaya yönelik olarak kötü niyetli ve maksatlı iftiralara karşı doğru bilgilendirmeyi sağlamak maksadıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ciner Yayın Holding
İnsan Kaynakları