Advertisement

Covid -19 salgını, küresel ekonominin kodlarının nerdeyse yeniden yazılmasına neden olacak bir süreç yaşatmaktadır. Yaşamlar ve ekonomiler zor ve ilginç günler yaşamaktadır. Gelişmiş ülkelerin güçlü ekonomilerinde bile küçülmeden bahsedilmekte ve 2020 yılı için çeşitli rakamlar açıklanmaktadır. Emtia değerlerinde büyük düşüşler yaşanmakta ve dünya ticareti küçülmektedir.

Ülkemiz, salgınla mücadelede önemli ve başarılı bir mücadele sürdürüyor. Zamanında alınan önlemler ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları elde edilen başarıyı ortaya koymaktadır. Bu da güven ve istikrar ortamının hızlı bir şekilde yeniden oluşmasına neden olacaktır. Kuşkusuz, ülkemiz ve dünya ekonomilerinin kademeli bir şekilde açılması ile talebe bağlı olarak arz güçlenecek, ötelenen imalatlar devreye girecektir. Yavaş yavaş normal hayata geri dönüldüğü bu süreçte, yeni koşullara göre pozisyon alıp, ekonominin çarklarını döndüreceğiz.

Ülkemiz, salgının etkilerinin azaltılması için sosyal ve ekonomik tedbirler açıklamaktadır. Bunlar önemli tedbirlerdir. Reel sektör için açıklanan başta finansal araçlar, bu süreçte nefes almalarını sağlamıştır. Ancak, hala finansa erişim hususunda sıkıntılar sürmektedir. Özellikle, kredi ratingleri düşük olan ancak, bu dönemde bile faaliyetlerini sürdüren işletmeler bu sıkıntıları yaşayanlardır. Bu salgın sürecinde, mevcut siparişlerini tamamlayanlar, üretenler, gelecekle ilgili siparişlerde belirsizlik ve sıkıntılar yaşamaktadırlar. Avrupa ülke ekonomilerinde yaşanacak küçülmeye ait tahminler bir bir sıralanırken ve ihracatımızdan yarıdan fazlasını Avrupa ülkelerine yaparken, işletmelerimizin finansa erişimi esnek ve daha da kolay olmalıdır. Tedbirler kapsamında açıklanan bazı vergilerin ödeme ve beyanname verme sürelerinin ertelenmesi uygulamasında, bazı sektörler kapsam dışı tutulmuştur. Bu karar ve uygulama tüm sektörleri içerecek şekilde genişletilmelidir.

Aşı bulunup, yaygınlaşana kadar, bu salgın düşük yoğunlukta da olsa hayatımızın bir parçası olacaktır. Bu süreç gösterdi ki, tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, aksaklıklar stratejik ürünlerin yerli imkanlarla ve sürdürülebilir bir şekilde üretilmesini ortaya koymuştur. Başta tıbbi malzeme ile araç gereçlerindeki üretim tepkimiz önemli kazanımlar ve tecrübeler sağlamıştır.

2021 yılında küresel ekonominin pozitif büyüyeceğinin öngörülmesi, ülkemiz içinde iyimser bir beklentinin oluşmasına neden olmaktadır. Sahip olduğumuz üretim çeşitliği ve yeni üretim süreçlerine uyumlar bizleri farklı bir konuma getirtecektir.

Çetin BAŞARANHINCAL

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı