Advertisement

Bloomberg HT, Columbia Journalism Review ve The Nation tarafından kurulan ve The Guardian’ın ana medya partneri olduğu 32 ülkede 250’den fazla basın kuruluşunun iklim krizine ilişkin haberlere öncelik vereceği  Covering Climate Now  girişimine dahil oldu.

Basın kuruluşları, New York’ta 23 Eylül’de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde, iklim değişikliğine farkındalık sağlamak için oluşturulan küresel işbirliği inisiyatifi ‘Covering Climate Now’ hareketine tüm platformlardan sağlanacak yayınlarla öncelik verilecek.

Dünya liderleri, BM’de üç günlük kritik bir iklim hareketi zirvesi için New York’a gelmeye hazırlanırken, aktivistler de Cuma günü dünya çapında gerçekleştirecekleri eylemlerine hazırlanıyor.

23 Eylül Pazartesi günü  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısı ile toplanan zirve küresel iklim hareketi için hayati önem taşıyor.

Bu zirve neden önem taşıyor?

Antonio Guterres ülkelere yalnızca konuşma yapmaları yerine ortaya somut plan koymaları yönünde uyarıda bulundu.

Tüm ülkelerin devlet başkanlarına gönderilen mektupta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutarres zirveden beklentilerini sıralayarak, hükümetlere anlamlı ve somut planlarla gelmeleri konusunda bildirimde bulundu.

Guterres -Paris Anlaşmasının’da gerektirdiği gibi hükümetlerden yeni kömür yatırımlarını 2020 yılına kadar bırakmalarını, 2050 yılına kadar karbon nötralizasyonunu sağlamalarını, fosil yakıt sübvansiyonlarını durdurmalarını ve gelecek yıla dek gelişmiş iklim planları sunmalarını istedi.

Zirveden ne bekleyebiliriz?

Zirveye en az 60 ülke katılım gösterecek ve Paris İklim anlaşmasının gerektirdiği gibi ülkeler yeni ve daha güçlü planlarını açıklayacak.

Somut plan sunmayan ülke liderlerine söz verilmeyecek.

Bu kapsamda şu ana kadar Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Rusya, Şili, Finlandiya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin duyuru yapacağı ifade ediliyor.

BM, özellikle Çin’den 2050 dekarbonizasyon hedefine dair bir açıklama bekliyor.

60’da fazla çok uluslu şirket 1.5 dereceye uyumlu planlarını açıklayacak. Şirketler, planlarını UN’e 21-22 Eylül tarihleri arasında sunacak.

Paris İklim Anlaşması

2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması, 2015 yılında Paris’te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edildi.

Anlaşma, 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girdi.

Paris Anlaşması, 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel sosyo/ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflemektedir. Paris Anlaşması’nın uzun dönemli hedefi, endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasen küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında tutulmasıdır. Bu hedef fosil yakıt (petrol, kömür) kullanımının tedricen azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönelinmesini gerektirmektedir.

Emisyon azaltımı hususunda Anlaşma, gelişmiş ülkelerin mutlak emisyon azaltımı hedeflerini sürdürmeleri; gelişmekte olan ülkelerin ise emisyon azaltımı hedeflerini yükselterek farklı milli koşulları uyarınca, zaman içinde tüm sektörleri kapsayacak yeni, artırılmış hedefler benimsemelerini telkin etmektedir.

Zirveye kimler katılıyor?

Birleşmiş Milletler’in zirvede yalnızca planı olan liderlerin konuşmasına izin verileceğini belirtmesi gelecek lider sayısında ciddi düşüşe sebep oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazartesi günü orada olmayacağı düşünülüyor, ancak daha sonra bir hafta sonra gelmesi bekleniyor.

Çin Başkan Yardımcısının orada olacağı sanılıyordu, ancak şu an yüksek olasılıkla başka bir üst düzey yetkilinin katılacağı düşünülüyor.

Zirveye Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in katılacağı belirtiliyor.

Güney Afrika Lideri Cyrill Ramaphosa ülke içi durumlardan dolayı toplantıya katılım gösteremeyeceği bildirilirken, Kanada, Avustralya ve Brezilya liderleri de toplantıda bulunmayacak.