Advertisement

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Değişiklik Yapılması Hakkında değişiklik yapldı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile ilgili kararnamenin 9. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere, "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir" cümlesi eklendi.