Advertisement
24 MAYIS 2022 Meta Başkan Yardımcısı Chris Cox ve İngiltere Eski Başbakanı Yrd. Nick Clegg’in metaverse mesajı Meta Başkan Yardımcısı Chris Cox ve İngiltere Eski Başbakanı Yrd. Nick Clegg’in metaverse mesajı