Advertisement

2021 yılı için yeniden değerleme oranı, yüzde 36,20 olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmişti.

21 Aralık 2021 tarihli yayımlanan Resmi Gazete’deki tebliğde, 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42. maddesinde yer alan tutarın, 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 18,10 oranında artırılmasıyla 6.173.000 TL olarak tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bu tebliğin 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği kaydedildi.