Advertisement

Birleşmiş Milletler Libya Komisyonunun yayınladığı bildiriye göre Libya’daki iki farklı hükümete ait merkez bankalarını denetleme görevi, BM teknik uzmanları ve iki bankanın temsilcilerinin katıldığı oylamayla, Deloitte’a verildi.

2019’un Eylül ayında, ünlü denetim firmalarının tekliflerinin değerlendirilmesi için iki merkez bankasının temsilcilerinin katılımıyla bir komite kurulmuştu. BM Libya Komisyonu da bu süreçte uluslararası finans kuruluşlarına konu hakkında danışmıştı.

Denetim süreci hakkındaki ilk girişim Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac’ın 10 Temmuz 2018’de BM Genel Sekreteri Anotnio Guterres’e bir mektup yazarak Trablus ve Beyda merkez bankaları arasında arabuluculuk görevinin BM tarafından üstlenilip Libya’nın finansal sistemine olan güvenin ve istikrarın yeniden sağlanmasının gerekliliğini belirtmesiyle yapılmıştı.

Uluslararası bir finansal denetim süreci Libya’daki finans sisteminin şeffaflığı için önemli bir adım olarak görülüyor. Denetim süreciyle beraber milli gelirin eşit bir şekilde paylaştırılması ve ulusal hesap verilebilirlik mekanizmaları konusunda ciddi gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Sürecin başlamasıyla beraber uluslararası toplum ve Libya kamuoyu iki tarafında yükümlülüklerini getirip getirmediğini yakından izleyecek.

Libya’da iç savaşla beraber merkez bankaları da farklı iki kola ayrılmıştı. Ülkenin batı ve doğu kesimine ait iki farklı merkez bankasının doğal kaynakların gelirleri ve borç yükümlülükleri gibi farklı konularda anlaşmazlıkları mevcut.