Advertisement
HABERLER ABONE OL

Yeni tesis edilen ve dijital ortamda sunulan reklam, sesli ve görsel içerik gibi pek çok hizmetten alınacak yüzde 7,5'lik dijital hizmet vergisi, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

"Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun" ile getirilen dijital hizmet vergisi için uygulama dönemi başlıyor.

Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı, bu ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması hizmetlerinden elde edilen hasılat bu vergi kapsamında kabul ediliyor.

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Bunların, tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye'de bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecek.

Bu verginin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacak. Hasılatın Dövizle hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek.

Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmayacak. Dijital hizmet vergisi, fatura ve bunun yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecek.

1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek verginin oranı yüzde 7,5 olacak. Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanmasıyla hesaplanacak ve bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak. Cumhurbaşkanı kararı ile bu oran, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1'e kadar indirilip, iki katına kadar artırılabilecek.

- Mükellefiyet oluşturulacak

Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu verginin uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirlemek için bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslağa göre, dijital hizmet sağlayıcılarının düzenleme uyarınca, mükellefiyet tesis ettirmesi gerekiyor. Mükellefiyet, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde elektronik ortamda oluşturulacak. Bu kapsamda, dijital hizmet sağlayıcılarının ilk kez verecekleri dijital hizmet vergisi beyannamesini sunmadan önce Gelir İdaresi Başkanlığının "www.digitalservice.gib.gov.tr" adresinde yer alan formu doldurmaları gerekiyor. Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanmasıyla dijital hizmet sağlayıcısı adına "dijital hizmet vergisi mükellefiyeti" oluşturulacak.

2019 hesap döneminde düzenleme kapsamındaki hizmetlere ilişkin Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon liradan ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından fazla olanlar, 1 Mart itibarıyla dijital hizmet vergisinin mükellefi olacak. Aynı hesap döneminde söz konusu hizmetlerden Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon liradan ya da dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan az olanlar ise 1 Mart itibarıyla vergiden muaf tutulacak. İlgili hesap dönemi içinde bu hadlerin her ikisinin de aşılması halinde muafiyet sona erecek ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden 4'üncü vergilendirme döneminden itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlayacak.

Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından ödenen Katma Değer Vergisi hasılata dahil olmayacak.

- Vergilendirme dönemi

Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı hizmet türlerine ve faaliyet hacimlerine göre bu süreyi 3'er aylık tespit edebilecek.

Mükellefin Türkiye'de merkezinin bulunmaması durumunda, vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile ödemeye aracılık edenler beyandan da sorumlu tutulacak.

Mükellefler, beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın son günü akşamına kadar verecek. Vergiye tabi hasılat elde etmeyenlerin de beyanname verme zorunluluğu olacak. Beyannameler, "www.digitalservice.gib.gov.tr" adresinden elektronik ortamda gönderilecek.

Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek. Ödeme, vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların kartı veya kredi kartıyla da yapılabilecek.

- Sunulan hizmetlere erişim engellenebilecek

Düzenlemeye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca dijital hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmetlere erişim engellenebilecek.

Bakanlık tarafından engelleme kararı verilmeden önce, dijital hizmet sağlayıcısı ya da Türkiye'deki temsilcisine ihtarda bulunulacak ve yükümlülüğün 30 gün içinde yerine getirilmesi istenecek. Buna rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, alınan karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilecek. Engelleme kararının gereği de bildirimin ardından 24 saat içinde yerine getirilecek.

Mükellefin yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde, Bakanlığın erişim engelinin kaldırılması kararı BTK'ye iletilecek ve 24 saat içinde hizmetlere erişimin açılması mümkün olacak.

 

 

 

 

AA