Advertisement

TÜSİAD tarafından düzenlenen “Dijital Türkiye Konferansı” 27 Ocak 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. “Oyunun Kuralları Değil, Kendisi Değişti” temasıyla düzenlenen konferansta, pandemiden sonra yeniden şekillenen dünyada dijital dönüşümün önemi, Türkiye'ye sunacağı fırsatlar ve önümüzdeki dijital yol haritası tartışıldı. Konferansın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi. Konferansın konuk konuşmacısı ise World Economic Forum Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab oldu. Tüm gün süren konferansta 12 oturumda yurt içinden ve yurt dışından 41 konuşmacı yer aldı.

TÜSİAD tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı'nda Covid-19 salgınının ivmelendirdiği dijital teknolojilerle dinamikleri hızla değişen dünyada yeni iş modelleri, sanayide dijital dönüşüm ve yazılım sektörünün geleceği gibi dönüşüm sürecinin ana unsurları tartışıldı. Konferans, dijital dönüşüm odağında yeni nesil teknolojiler, dijitalleşme ile rekabet avantajı sağlamak, dijital iş yapış şekilleri ve kurumlara etkisi gibi konularda geniş bir bakış açısı sunan konuşma ve panellere ev sahipliği yaptı.


TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: Dijital dönüşüm her alanda bütünsel ele alınmalı

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şirketler için dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Gerek salgın sürecinde dayanıklılığın gerek toparlanma sürecine hızla geçişin unsurlarına baktığımızda, bu süreçlerin bel kemiğini dijitalleşmenin oluşturduğunu görüyoruz. Artık oyunun kuralları değil, oyunun kendisi değişiyor.

Dijitalleşmenin, iş yapış yöntemleri, çalışma hayatı, tedarik zincirleri gibi birçok alanda daha fazla yer alması bu süreçte yeni teknolojilere yatırımı ve talebi de artırdı. Dijital dönüşümün itici güçlerinden olan yazılım sektörünün ve etkileşim içinde olduğu dijital sektörlerin toplam büyüklüğünün önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 2 kat artarak 4 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Pandemi ile artan görüntülü görüşme ve uzaktan çalışma uygulamalarının yarattığı talebin bulut bilişim altyapı yatırımlarını yüzde 35 artırdığı görülüyor.

Bu dönemde şirketlerimizin dijital dönüşüm yatırımlarını, çevik ve stratejik bir planlama çerçevesinde gerçekleştirmeleri, etkinliği ve başarıyı belirleyen unsurlar olacak. Dönüşüm sürecinin insan kaynağından veri güvenliğine, iletişim altyapısından organizasyon yapılarına ve paydaşlarla iş birliklerine kadar her alanda bütünsel olarak ele alınması gerekiyor.”


Sevim: Teknolojilerin ülkemizde üretilmesi ekonomimizin küresel rekabetçiliği ve gençlerimizin istihdamı açısından kritik

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim konferansın açılış konuşmasında küresel rekabette dijitalleşmenin önemine değindi:

“Dünya ile rekabet edeceksek, aramızdaki mesafeyi dijitalleşme ile kapatmak en iyi seçeneğimiz. ‘Gelişmiş ülkelerin teknolojiyi, gelişmekte olan ülkelerin de ürünleri ürettiği' uluslararası iş bölümünde köklü dönüşümler yaşanacak. Biz de TÜSİAD olarak artan bir vurgu ile teknolojilerin ülkemizde üretilmesinin gerek sanayimizin gelişmesi gerek ekonomimizin küresel rekabetçiliği ve gerek gençlerimizin istihdamı açısından kritik olduğunu belirtiyoruz. Gençlerimizin ve girişimcilerimizin meraklı, sorgulayan ve daha iyi eğitilmiş şekilde iş dünyasına katılmasını arzuluyoruz. Global vizyonu olan, iyi İngilizce konuşan ve çevik yöntemler ile çalışan daha çok girişimciye, yazılımcıya, veri bilimciye, sistemciye ve ürün yöneticisine ihtiyacımız var. ”


World Economic Forum Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab: “Türkiye, dijital devrimde lider olabilir”


COVID-19 pandemisiyle birlikte gerek iş dünyasının gerekse hükümetlerin stratejilerini yeniden gözden geçirdiğini ifade eden Schwab; önemli bir jeopolitik ve ekonomik aktör olan Türkiye'nin, dijital devrimin fırsatlarından en iyi şekilde istifade edebilme konusunda liderlik gösterebileceğini belirtti. Bu çerçevede, teknolojinin daha önce hiç görülmemiş bir hızda ilerlediğini ifade ederek geleneksel iş modellerinin ve alışılagelmişin dışında düşünmenin önemini vurguladı. Türkiye'nin sahip olduğu genç dinamik nüfusun muazzam fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Schwab, değişen koşullarla birlikte iş gücünün doğru yetkinliklerle güçlendirilmesinin ve hayat boyu öğrenmenin önemini dile getirdi. Schwab, konuşmasında teknolojinin olağanüstü fırsatlar sunduğunu ancak öngörülemeyen riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek teknolojik inovasyon ile teknolojik yönetişim arasındaki kontrol ve denge mekanizmalarının öneminin altını çizdi. Schwab, dijital dönüşümde başarının teknolojinin adil ve kapsayıcı bir şekilde yaygınlaştırılması ve bu hedefle iş dünyası, start-uplar ve akademinin de dahil olduğu uluslararası platformların dayanışması ve iş birliği ile yakalanabileceğini belirtti.

Inventram AŞ Genel Müdürü Cem Soysal: Teknoloji şirketlerini büyük pazarlara götürüyoruz

Koç Holding'in yenilikçi teknoloji şirketlerini büyütmek için kurduğu Inventram AŞ'nin Genel Müdürü Cem Soysal, "Teknoloji şirketlerini alıp gerekli donanımları çevresinde oluşturup mutlaka büyük pazarlara götürüyoruz. Yerel olarak kesinlikle bırakmıyoruz. Bugün 9 tane yatırımı var Invertram'ın, 5 tanesi ABD'de konuşlanmış vaziyette." dedi.

Soysal, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı'nda yapılan Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Startupların Rolü Paneli'nde, sektöre ve şirketinin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koç Topluluğu'nun dijital dönüşüm ve inovasyon kültürünün benimsenmesi konusunda uzun süredir çalışmalar yaptığını ifade eden Soysal, pek çok şirketin verimliliğini artıracak programların uzun zaman önce hayata geçirildiğini söyledi.

Invertram AŞ'nin 11 yıl önce bir tohum sermayesi yatırım şirketi olarak ortaya çıktığını anlatan Soysal, "Erken aşama startup teknoloji şirketlerine yatırım yapmanın yanı sıra bir iş modeli daha geliştirdi şirketimiz. O da; bu startup teknoloji şirketleriyle büyük kurumlar arasında bir köprü görevi görmek. Yani ekosistemi daha verimli kılabilmek ve ekosistemi büyütebilmek için bu şirketlere satış kanalı oldu." bilgilerini verdi.

Şirket olarak sadece Koç Topluluğu şirketlerine değil Türkiye'nin bütün gruplarına bu teknoloji startuplarını tanıtmaya başladıklarını anlatan Soysal, startupların büyük firmalarla birlikte üretim, lojistik ve dağıtım, kurumsal yönetim süreçleri ve satış kanalları konusunda ihtiyaçlarını projelendirdiğini ve hizmetlerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Burak Turgut Orhun: Uzmanlığımızla startupların akıl gücünü birleştiriyoruz

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Burak Turgut Orhun, ileri veri analitiği, siber güvenlik ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilere yatırımlar yapan SabancıDx ve Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures) ile girişimcilik ekosisteminde yer aldıklarını belirtti.

Sabancı Hoding'in startupları grubun dijital dönüşüm sürecinde nasıl konumlandıracağıyla ilgili hummalı bir çalışma içinde olduklarını anlatan Orhun, şunları kaydetti:

"Biz kas gücümüzün yanına bu yenilikçi startupları yani akıl gücünü de koyarak hem halihazırdaki iştiraklerimizde hem daha fazla değer yaratma hem de bu yakınsak alanlarda startupların getirdiği yeni teknolojileri kullanarak yeni büyüme platformları, endüstrideki uzmanlığımızla bu startupların akıl gücünü birleştirip bir win/win oluşturabilir miyiz şeklinde bir iş birliğini yapıyoruz.

Burada da değer yaratma diye bahsederken sadece kısa vadeli kar odaklı diye düşünmemek lazım. Örneğin Kordsa'da yapay zeka ve görüntü işleme üzerine kurulu bir startupla yaptığımız iş birliğinden TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı'nda 'Uluslararası Rekabetçilik' alanında ödül aldık. Bu direkt çalışan güvenliği ve sağlığını yükseltmede yaptığımız bir iş birliğiydi. Bunun kısa vadede kar etkisi yok ama uzun vadede sürdürülebilirliğe ve değer yaratımına katkısı var."