Advertisement

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücrete yönelik taleplerini Bloomberg HT’ye anlattı.

Çerkezoğlu, “2021 yılı asgari ücreti Kovid-19 pandemisinin yarattığı ekonomik ve toplumsal tahribat içerisinde başladı. Çalışanlar gelirlerini kaybettiği için 2021 asgari ücreti pandeminin yarattığı yıkımı engellemek açısından oldukça önemli” dedi.

Çerkezoğlu 3 bin 800 TL’lik asgari ücret talepleri için ise şunları söyledi:

Biz bu pandemi ile birlikte asgari ücrette vergi ve kesinti ücretinin ortadan kaldırılmasının gerekliliğinin altını çizdik. Çünkü asgari ücretin üçte biri vergi ve kesintilere gidiyor. Yılın 122 günü vergi ve kesintiler için çalışıyor. Ele geçen net asgari ücret brüt ücretin sadece yüzde 66’si dolayısıyla asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki miktarındaki vergi dışı bırakılması ve asgari ücretin SGK prim başta olmak üzere çağdışı damga vergisinin kaldırılmasının ve SGK primleri konusunda Hazine'den destek verilmesi son derece önemli.

Pandemi ile birlikte çok ciddi gelir kaybı yaşandı bunu görmek lazım. Biz 3 bin 800 TL olan asgari ücret talebimizi üç ayrı hesaplama ile bulduk ve bu hesaplamanın ortalamasını aldık. Ekonomide ciddi sıkıntılar var şirketler açısından sıkıntılar var. Ancak TÜİK’in 3. Çeyrek GSYİH rakamlarında işgücü ödemelerinin katma değere oranı yüzde 33’den 30’a düştü yani işçilerin aldığı pay düştü ama şirketlerin kârı yüzde 50’den yüzde 55’e yükseldi.