Advertisement
ENERJİ ABONE OL

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, serbest bölge kurucu ve işleticilerinin doğalgaz dağıtım ve satış faaliyetlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, doğalgaza ilişkin faaliyetlerin bölge kurucu ve işleticileri tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, doğalgaz şebekesi bölgenin mevcut durumu ve potansiyel gelişimi dikkate alınarak projelendirilecek, inşa ettirilecek, genişletilecek ve iyileştirilecek.

Serbest bölge doğalgaz şebekesinin ve ilgili tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetleri, yapım ve hizmet sertifikası sahiplerine yaptırılacak. Sertifika sahiplerinden alınan bu hizmetlerin giderleri bölge kurucu ve işleticileri tarafından kullanıcılara yansıtılmayacak.

Bölge kurucu ve işleticileri tarafından kullanıcılara yapılan doğalgaz satışında, birim doğalgaz alım fiyatının üzerine herhangi bir bedel ilave edilemeyecek, faturaya herhangi bir ad altında ücret yansıtılamayacak. Buna karşın en fazla yüzde 10 olmak şartıyla hizmet tarifesinde belirlenecek oranlara göre kullanıcının tüketim maliyeti üzerinden hesaplanacak bedel, bölge kurucu ve işleticisi tarafından ayrıca kullanıcılardan tahsil edilebilecek.

Bölge kurucu ve işleticilerinin serbest bölgeler içinde doğalgaza ilişkin yürüttükleri faaliyetlere dair diğer ilke ve kurallar, genelgeyle belirlenecek.