Advertisement

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kasım ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

Domates Fiyat Endeksi Kasım'da aylık bazda yüzde 27,82 artarken, yıllık yüzde 74,85 yükseldi.

Aynı dönemde Sebze Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 40.72 artarken, yıllık yüzde 69,61 arttı.

Meyve Fiyat Endeksi ise aylık bazda yüzde 2,66 gerilerken, yıllık bazda yüzde 48,10 yükseldi.

MİKTAR - FİYAT DENGESİ

Kasım ayında miktar endeksleri aylık bazda, domateste yüzde 109.81, sebzede yüzde 61.67 ve meyvede yüzde 3.26 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda ise domateste yüzde 48.62, sebzede yüzde 41.67 ve meyvede yüzde 25.53 azaldı.

Sebze ve meyve işlem miktarları Kasım ayında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 32.5 düzeyinde arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise ortalama olarak yüzde 33.6 düzeyinde azaldı.

Sebze ve meyve işlem fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 19.03 düzeyinde artarken, geçen yılın aynı ayına göre işlem fiyatları ortalama yüzde 58.86 düzeyinde artış gösterdi.

Domates miktar endeksinde son 5 yılın Kasım aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 48.62 azalışla ve fiyatta ise ikinci en yüksek değer olan yüzde 74.85 artışla 2020 yılında gerçekleşti.

Sebze miktar ve fiyat endekslerinde son 5 yılın Kasım aylarındaki rekor yıllık değişimler, miktarda yüzde 41.67 azalışla ve fiyatta ise yüzde 69.61 artışla 2020 yılında gerçekleşti.

Meyve miktar ve fiyat endekslerinde son 5 yılın Kasım aylarındaki rekor yıllık değişimler, miktarda yüzde 25.53 azalışla ve fiyatta yüzde 48.10 artışla 2020 yılında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi, Kasım ayında yüzde 109.81 artış gösterirken, geçen yıldaki yüzde 92.83’lük artışı geçti.

İşlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 27.82 artış göstermiş olmasına rağmen Mayıs ayından bu yana sürdürdüğü artış eğilimini düşürdü. Aylık değişimde, geçen yılın Kasım ayındaki yüzde 75.81’lik artışın yaklaşık üçte biri kadar gerçekleşme oldu. Eylül ve Ekim aylarındaki geçen yılın üzerinde olan gerçekleşmeler, bu ay tersine döndü.

Bir önceki aya göre sebze işlem miktar endeksi, Kasım ayında yüzde 61.67 ile artış eğilimini sürdürürken, geçen yılın seviyesiyle benzer düzeyde gerçekleşti. İşlem fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 40.72 yükselirken, geçen yıldaki yüzde 32.68’lik fiyat artışını da aştı.

Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Kasım ayında yüzde 3.26 yükseliş gösterdi. Bu yükseliş, geçen yıldaki yüzde 8.11’lik düşüşün üzerinde gerçekleşti.

İşlem fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.66 düştü. Bu düşüş, geçen yılın Kasım ayındaki yüzde 2.29’luk düşüşe benzer ancak daha yüksek gerçekleşti.

İrfan Donat - Bloomberg HT Tarım Editörü

idonat@bloomberght.com