Advertisement

Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Bloomberg HT Ana Haber'e konuk oldu.

Epözdemir, "Meseleyi ekonomik perspektif olan davalar tarafından değerlendirirsek, kira akitlerinde meskenlerle ilgili değil ancak işyerleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Kiracılar şayet 1 Temmuz'a kadar temerrüde düşerlerse yani tam ve gereği gibi edimlerini ifa etmezlerse, borçlarını ödemezlerse, kiraya verenler sözleşmeyi feshedemiyor, tahliye davası açamıyordu. Kanun koyucu kiracıya bir opsiyon sağlamış oluyordu" dedi.

Ancak artık 1 Temmuz'dan itibaren varsa birikmiş kiraların faiziyle talep edilebileceğini belirten Epözdemir, "Kiraya verenler sözleşmeleri feshedebilecek, tahliye davası açabilecekler ve icra yöntemini kullanabilecekler. Dolayısı ile bir hukukçu olarak işyeri kiralarında 1 Temmuz'dan itibaren ciddi bir yığılma bekliyorum" dedi.

"İşten çıkartma ile ilgili olarak ise sanıyorum bu düzenleme uzatılacaktır" diyen Epözdemir, "İş hukuku ihtilaflarıyla ilgili ciddi bir artış beklemiyorum ancak özellikle ticari anlaşmazlıklar ve ihtilaflar şüphesiz artacaktır. Pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi Türk ekobnomisinde de bir travma yarattı. Bunun sonucu olarak ticari ihtilaflar, anlaşmazlıklar, alacak ve tazminat davaları tarafında ciddi bir artış bekliyorum" şeklinde konuştu.