Advertisement

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, seksen ülke ve gümrük bölgesi COVID-19 salgını sonucunda ihracat yasakları veya kısıtlamalara gitti.

DTÖ, Covid-19 salgını nedeniyle üretim ve tüketimin dünya çapında yeniden ölçeklendiğini, salgının küresel ekonomi ve dünya ticaretinde benzeri görülmemiş bir bozulmaya neden olduğunu açıkladı.

Resmi kaynaklardan ve haber kaynaklarından derlenen bilgilere dayanan rapor, çok taraflı düzeyde mevcut şeffaflık eksikliğine ve ihracat kısıtlamalarının küresel tedarik zincirlerine ve kamu refahına getirdiği uzun vadeli risklere dikkat çekiyor.

DTÖ, kendi arz güvenliğini sağlamak adına gıda stoklamasına ve ihracat kısıtlamasına giden ülkelerin küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini duyurdu. 

Raporda, gıda ve temizlik maddelerinin yanısıra yeni ihracat yasakları ve kısıtlamalarının çoğunlukla yüz maskeleri, ilaçlar, vantilatörler ve diğer tıbbi ekipman ve malzemeleri kapsadığı belirtiliyor.

Rapor, ihracat yasakları veya kısıtlamaları için DTÖ kurallarındaki istisnaları kabul etse de hem ithalatçı hem de ihracatçı ekonomilerin uzun vadede, özellikle çok ihtiyaç duyulan ürünler için daha düşük arz ve daha yüksek fiyatlar açısından karşı karşıya kalacağı maliyetlere dikkat çekiyor.

Raporda, bu tür önlemlerin tedarik zincirine zarar verdiği ve üretimi azalttığına işaret edilerek, "İhracat kısıtlamaları tehlikeli bir şekilde zarar verici olabilirdeğerlendirmesine yer verildi.

DTÖ politikasıyla 30 Mart'ta yayınlanan G-20 Bakanlar Bildirgesi'nde COVID-19 ile başa çıkmak için tasarlanan acil durum önlemleri ve küresel tedarikte ticaret veya aksamanın önüne geçilmesi için engellerin kaldırılması yaklaşımının örtüştüğü belirtildi. 

Hatırlanacağı üzere G-20 Tarım Bakanları toplantısı sonrası yayınlanan bildirgede, gıda ve tarımsal ürünlere ihracat kısıtlamaları veya olağanüstü vergiler getirmemek üzere anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.