Advertisement

Dünya Bankası, tüm dünyadaki ekonomileri sınıflandırarak dört kategoriye ayırdı: Düşük, düşük-orta, yüksek-orta ve yüksek gelirli ülkeler. Sınıflandırmalar dolar cinsinden kişi başına düşen milli gelir hesabına dayalı olarak her yıl 1 Temmuz'da güncelleniyor.

Kurumun blog hesabında yer alan açıklamaya göre sınıflandırmadaki değişiklik iki nedenden kaynaklanıyor.

Bunlardan ilki; her ülkede ekonomik büyüme, enflasyon, döviz kurları ve nüfus artışı gibi unsurların kişi başına düşen milli geliri etkiliyor olması. Ulusal muhasebe yöntemlerindeki revizyonlar ve veriler de kişi başına düşen milli geliri etkileyebiliyor.

İkinci olarak ise, gelir sınıflandırması eşiklerinin reel olarak korunabilmesi için enflasyona göre yıllık olarak düzeltildiği belirtildi. Çin, Japonya, İngiltere, ABD ve Euro Bölgesi GSYİH deflatörlerinin ağırlıklı ortalaması olan Özel Çekme Hakkı (SDR) deflatörünün kullanıldığı ifade edildi.

Aşağıdaki tabloda farklı bir kategoriye taşınan on ekonomi yer alıyor. Ancak Dünya Bankası'nın gelir sınıflandırması önceki yılın milli gelirini kullanıyor. Dolayısıyla bu yılın sınıflandırmasında kullanılan milli gelir rakamları Kovid-19'un etkisini yansıtmıyor.

Daha üst bir sınıfa yükselen ekonomiler

Ekonomi Yeni grup Eski grup 1 Temmuz 2020 itibarıyla kişi başına düşen dolar cinsi milli gelir (2019) 1 Temmuz 2019 itibarıyla kişi başına düşen dolar cinsi milli gelir (2018)
Tanzanya Düşük-orta gelir Düşük gelir 1,080 1,020
Nauru Yüksek gelir Yüksek-orta gelir 14,230 11,240
Romanya Yüksek gelir Yüksek-orta gelir 12,630 11,290
Mauritius Yüksek gelir Yüksek-orta gelir 12,740 12,050
Endonezya Yüksek-orta gelir Düşük-orta gelir 4,050 3,840
Benin Düşük-orta gelir Düşük gelir 1,250 870
Nepal Düşük-orta gelir Düşük gelir 1,090 960

Daha alt bir sınıfa düşen ekonomiler

Ekonomi Yeni grup Eski grup 1 Temmuz 2020 itibarıyla kişi başına düşen dolar cinsi milli gelir (2019) 1 Temmuz 2019 itibarıyla kişi başına düşen dolar cinsi milli gelir (2018)
Cezayir Lower-middle income Yüksek-orta gelir 3,970 4,060
Sri Lanka Lower-middle income Yüksek-orta gelir 4,020 4,060
Sudan Low income Düşük-orta gelir 590 1,560