Advertisement

Dünya Bankası tarafından yayınlanan bildiride, "Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörü son on yıllarda hızlı bir şekilde büyümektedir ve elektrik üreten türbinleri çalıştırmak için yer altından elde edilen ısıyı kullanan jeotermal santraller ekonomik büyümeyi sürüklemek ve refah düzeyini yükseltmek için gerekli olan baz yük gücü sağlayabilmektedir.

Kredileri ve hibeleri bir araya getiren Dünya Bankası finansman paketi, Jeotermal Geliştirme Projesinin, bir Risk Paylaşım Mekanizması (RSM) yoluyla yatırımcıların risklerini azaltarak ve Kaynak Geliştirme Kredi İmkanı yoluyla uzun vadeli finansmana erişimi sağlayarak Türkiye’de özel sektörün jeotermal enerji geliştirme yatımlarını arttırmasına olanak tanımaktadır. Yenilikçi Risk Paylaşım Mekanizması sadece halihazırda oldukça geliştirilmiş olan Menderes ve Gediz grabenlerinde değil aynı zamanda daha az gelişmiş jeotermal bölgelerinde kullanılabilir jeotermal kaynaklarının araştırılmasına ve bunların mevcudiyetinin kanıtlanmasına yönelik teşvikleri artırmaktadır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti: Dünya Bankası enerji alanındaki dönüşüm çabalarında ve özellikle de jeotermal enerji kapasitesinin artırılması konusunda Türkiye Hükümeti ile ortak çalışmalar yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Türkiye’de enerji güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğinin azaltılması bakımından yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması kritik önem taşımaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinde iklim dostu yatırımların ülkeye çekilmesi de büyük önem taşımaktadır.

İlave finansman doğrudan kullanım uygulamalarına ayrılacak

IBRD ilave finansmanı elektrik üretimini, kapasite sondajlarını, buhar sahası geliştirme çalışmalarını ve jeotermal doğrudan kullanım uygulamalarını finanse etmek için kullanılacaktır. Ana projeden çıkarılan derslere ve çok geniş bir yelpazeye yayılan paydaşlardan gelen geri bildirimlere uygun olarak, adil ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlayabilmek için çevresel ve sosyal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesine azami dikkat gösterilecektir" ifadelerine yer verildi.