Advertisement

Dünya Bankası'nın (DB) altı ayda bir yayınlanan Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP) Haziran 2020 raporunda küresel ekonominin durumuna ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Kurumun 2020 küresel ekonomik büyüme tahmini, Ocak 2020'deki tahminine göre 7.7 puan azalarak eksi yüzde 5.2 oldu. 2021 tahminiyse 1.6 puan artışla yüzde 4.2 oldu.

Türkiye 2020 tahmini aşağı, 2021 tahmini yukarı revize edildi

Türkiye tarafında ise kurumun 2020 beklentisi bir önceki tahmine göre 6.8 puan azalarak eksi yüzde 3.8 olurken, 2021 tahmini 1 puan artarak yüzde 5.0 oldu. Buna göre Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 3.8 küçülmesini, 2021'de yüzde 5.0 büyümesini bekliyor.

Raporda, Türkiye'nin yüzde 3.8'lik küçülme tahmininin güvenin rekor düşük seviyelere gerilemesi, zayıf dış talep nedeniyle ihracatın daralması ve kısıtlayıcı önlemlerden dolayı faaliyetlerin bozulmasıyla birlikte yatırımlarda süregelen düşüşü yansıttığı belirtildi.

İç talebin kademeli iyileşmesiyle birlikte 2021'de büyümeye dönüş olacak

Bunun karşılığında Mart ayında GSYİH'nin yüzde 9'una denk gelen ekonomik destek paketi açıklandığı ve paketin düşük gelirli tüketiciler ve emekliler için destek ve şirketler için vergi indirimleriyle finansal destek içerdiğinin altı çizildi. Raporda Türkiye ekonomisinin iç talebin kademeli olarak iyileşmesiyle birlikte 2021'de büyümeye dönmesinin beklendiği vurgulandı.

Latin Amerika ve karayiplerden sonra salgının en yoğun yaşandığı bölgenin Avrupa ve Orta Asya (ECA) olduğu ve vakaların beşte birinin Türkiye'de olduğu belirten raporda, Polonya, Rusya ve Türkiye'de imalat endekslerinin sırasıyla 31.9, 31.3 ve 33.4'e gerilediği ifade edildi.