Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Bloomberg tarafından edinilen bir taslak belgeye göre, Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını 1990 yılı seviyelerinden "en az yüzde 55” azaltmak için Emisyon Ticaret Sistemi’nin genişletilmesini değerlendirecektir. Şu anki hedef yüzde 40 kesinti yönünde. Katı iklim hedefi onaylandığı takdirde bloğun 27 üye ülkesi yasal açıdan bağlayıcı olacak ve dokunulmayan hiçbir sektör kalmayacak. Otomobil üreticileri, filolarının emisyonlarını büyük ölçüde azaltmak zorunda kalacak ve büyük endüstriler karbon kirliliği için daha fazla para ödemek zorunda olacak. Ayrıca, fosil yakıt sübvansiyonları hurdaya çıkarılacak ve muhtemelen kirli yakıtlara yapılan yatırımı engelleyecek.

Şu anda kamu hizmetleri ve üreticilere ait yaklaşık 12.000 sanayi tesisine kirlilik sınırlaması getiren Emisyon Ticaret Sistemi'nin planlanan genişlemesi, bina ve karayolu taşımacılığını da kapsayabilir. AB ayrıca programın emisyon sınırını sıkılaştırmayı, havayollarına daha katı kirlilik standartları uygulamayı ve denizcilik sektöründen gelen emisyonları ilk defa düzenlemeyi planlıyor. Komisyon 16 Eylül'de yayınlanacak olan belgesinde, "AB'nin 2030 iklim hırsının artırılması, gerekli uzun vadeli karbon fiyat sinyalini oluşturmak ve daha fazla karbonsuzlaştırmayı sağlamak için Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sisteminin güçlendirilmiş bir hedefini de gerektirecektir." diye açıkladı.

Yeni 2030 iklim hedefi sera gazlarının azaltılması ve atmosferden uzaklaştırılmasını kapsayacak şekilde düzenlendi. Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklim tarafsızlığına ulaşmak için kapsamlı bir strateji olan Yeşil Anlaşma'yı yürürlüğe almaya başlamasıyla, karbon piyasasındaki kirletme izinlerinin fiyatı bu yılın başlarında rekor seviyelere yükseldi. Aralık ayına ait gösterge ödenekleri, son üç yıl içinde dört kat artışla 28 euro civarında satış görüştü. Sınırlama-ve-ticaret programı şu anda Avrupa emisyonlarının yüzde 40'ından fazlasını kapsamaktadır.

Taslak, aynı zamanda gerçek emisyon düzeyine yaklaştırmak için böyle bir hareketi sınırlamanın bir defaya mahsus azaltılmasıyla birleştirme seçeneğini de kaldırıyor. Taslakta, "Komisyon, sistemin uzatılması ve Piyasa İstikrar Rezervi'nin işleyişinin gelecek yıl gözden geçirilmesi bağlamında sınırlamanın nasıl güçlendirileceğini daha da değerlendirecek"" ifadesi yer aldı. MSR, karbon tahsisatlarının tedarikini otomatik olarak kontrol eden ve piyasadan ekstra izinleri alıkoyan bir araçtır. AB ayrıca, bazı şirketlerin daha gevşek iklim politikalarına sahip bölgelere taşınmalarını engellemek için elde ettiği ücretsiz ödeneklerin sayısı üzerindeki daha katı bir sınırlamanın etkisini de inceleyecek. Komisyon tarafından yapılan bir analiz, "İlk bakışta, önemli miktarda ücretsiz tahsisin hala mevcut olacağını gösteriyor.". Avrupa'nın çevre temizliği, bölgenin uluslararası emisyonlarının 1990 yılından bu yana yüzde 50'den fazla arttığı sektörler olan havacılık ve nakliyeyi göz ardı etmeyecek. AB, bölgedeki uçuşlara zaten emisyon sınırlaması uyguluyor ve şimdi de havayolu şirketlerine yönelik ücretsiz izin sayısının azaltılmasını ve uyumluluk maliyetini etkili bir şekilde artırmayı öneriyor. Komisyon, ETS'nin 2021 ortalarında tam olarak nasıl revize edileceğine ilişkin bir yasa önermeyi planlıyor.