Advertisement

Cumhurbaşkanlığı bu yılın bütçesine 880 milyar lira ek ödenek tahsis edilmesi için TBMM'ye kanun teklifi gönderdi.

Kanun teklifi ile genel ve özel idareli bütçelere 880 milyar lira ek ödenek tahsis edilecek. Yine teklife göre bütçe geliri tahmini 1,08 trilyon lira artacak. Gelir artışının neredeyse tamamı vergi gelirlerinden sağlanacak.

Yapılan değişiklikle daha önce yaklaşık 280 milyar lira olarak öngörülen 2022 bütçe açığı tahmini yaklaşık 80 milyar liraya gerileyecek.

Teklifin genel gerekçesinde, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş, dolayısıyla bütçe ödeneklerinde de artış yapılması ihtiyacı doğmuştur" denildiği ifade edildi.

Ek harcamaların önemli kısmı maaş artışlarına ayrılacak

Gerekçeler arasında doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışın tüketicilere yansıtılmaması için BOTAŞ'a yapılan kaynak transferleri, enflasyon nedeniyle kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan artışlar, emekli maaşları, sağlık, eğitim, güvenlik başta olmak üzere mal ve hizmet alım giderlerindeki artışlar, hububat üretimi yapan çiftçilere ödenen ilave girdi maliyet desteği, afet, faiz ve diğer giderlerdeki artışlar gösterildi.

Teklife göre yeni eklenen giderlerin 16,8 milyar lirası personel giderleri, 86,7 milyar lirası mal ve hizmet alım giderleri, 89,4 milyar lirası faiz giderleri, 421 milyar lirası cari transferler, 74,1 milyar lirası sermaye giderleri, 13,6 milyar lirası sermaye transferleri, 140 milyar lirası borç verme giderleri ve 38,9 milyar lirası yedek ödenek için tahsis edilecek.

BOTAŞ ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 120 milyar lirayı aşan sermaye transferi

Detaylara bakıldığında BOTAŞ'a ve Türkiye Taş Kömürü Kurumuna 120,5 milyar lira sermaye transferleri, BOTAŞ ve EÜAŞ'a 14.5 milyar lira görevlendirme gideri ile kur korumalı mevduat için ayrılan 40 milyar lira gider tahmini öne çıktı.

İç borç faiz giderlerine ek 44 milyar lira, dış borç faiz giderlerine ek 32 milyar lira ayrılıyor.

Ek bütçe öncesi 2022'de bütçe giderlerinin 1,75 trilyon lira, bütçe gelirlerinin 1,47 trilyon lira ve bütçe açığının 278,4 milyar lira olması öngörülüyordu