Advertisement

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) yaptığı basın açıklamasında, EKK toplantısının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının katılımıyla 27 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yılın son toplantısında, 2022 yılının bütününe ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğu ve 2023 yılına yönelik beklenti ve öngörülerin paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak Türkiye’deki dış ticaret gelişmelerinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı kaydedildi. Ayrıca, ihracat ve ithalat yapısının ithal girdi kalemleri ve oranlarının tüm yönleriyle değerlendirildiği ve ithalata bağımlılığının azaltılması noktasında ilgili kurumların yol haritasının belirlendiği açıklandı.

Toplantıda, yüksek teknolojili üretime yönelik teşviklerin ve yatırım-üretim-ihracat zincirinde yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde durulduğu kaydedildi.

EKK toplantısına ilişkin yayımlanan basın bülteninde, “Enerji alanında, dışa bağımlılığın orta-uzun vadede daha da azaltılmasına yönelik mevcut çalışmaların yanı sıra yeni teknolojilere dayalı enerji üretim alanları görüşülmüştür. Tarım alanında ülkemizin koşullarını ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak önümüzdeki dönemde tarımsal üretimimizi artıracak ve gıda arz güvenliğimizi sürdürülebilir hale getirecek önlem ve politikalar tartışılmıştır.” ifadeleri yer aldı.