Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Cari denge Ekim ayında 186 milyon dolar fazla verdi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi cari dengenin Ekim ayında 510 milyon dolar fazla vermesi yönündeydi.

Eylül ayında da cari denge 1,88 milyar dolar fazla vermişti.

Aylık cari fazlayla birlikte yıllıklandırılmış cari açık eylül ayındaki 51,7 milyar dolardan ekim ayında 50,7 milyar dolara geriledi.

Dış ticaret açığının eylül ayı öncesindeki trende göre düşük seyretmesi de cari fazla verilmesine katkıda bulundu. Ekim ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4,87 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında yer alan seyahat kaleminden kaynaklanan gelirler ekim ayında net 4,75 milyar dolar oldu.

Finansman hesabında ise portföy yatırımları 689 milyon dolar net çıkış kaydederken doğrudan yatırım kaynaklı net girişler 638 milyon dolar oldu.

Resmi rezervlerde mayıs seçimleri sonrası başlayan pozitif trend bu kez hafif artışla da olsa devam etti. Rezervler ekim ayında 247 milyon dolar net artış kaydetti.

Net hata noksan kalemi ise 2,68 milyar dolar açık verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Böylece işsizlik oranı 5. ayda da tek hanede kaldı. Öte yandan işsizlik Ekim'de 2012 Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,1

İşgücü 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,3 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 21,3 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye’de sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış kaydetti. Eylül için açıklanan artış yüzde 4’ten yüzde 4,1’e revize edildi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,4 azaldı. Böylece aylık bazda aralıksız 4. düşüş açıklanmış oldu.

Ekim'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Dayanıksız tüketim malı üretiminin ekimde yıllık yüzde 4,6 daralması sanayi üretimini sınırladı.

Bir önceki aya göre bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.