Advertisement
TÜRKİYE MAKRO VERİLERİ ABONE OL

Ekonomik güven endeksi Ekim'de yüzde 1,2 oranında artarak 96,5 değerini aldı. Endeks Eylül ayında 95,4 değerini almıştı.

Bir önceki aya göre Ekim ayında Tüketici Güven Endeksi %4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 113,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.