Advertisement

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Ekim'de yüzde 3,0 oranında artarak 97,1 değerini aldı. Endeks Eylül ayında 94,3 olmuştu.

Bir önceki aya göre Ekim ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 5,3 artarak 76,2, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 artarak 102,0, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 119,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 oranında artarak 119,4, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,8 artarak 90,5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.