Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Mart ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 5,31 artarak 78,44 değerini aldı.  Endeksin Şubat ayında başlayan yükselişini sürdürdüğü izleniyor.

Endeksi oluşturan soruların detayların bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme gözleniyor.

Şubat ayına göre finansal piyasaların kısmen bozulma gösterdiği dönemde Tüketici Güveninde yaşanan artışın bir nedeni işsizlik beklentilerinde düşüş gibi gözüküyor. Endeks anketinde sorulan ilave sorulardan işsizlik algısının Ocak ve Şubat ayına göre önemli bir düşüş gösterdiği izleniyor. Ekonomi yönetiminin işsizliği düşürme yönünde aldığı önlemlerin kısmen etkili olmaya başladığı anlaşılıyor. Yine ilave sorulan sorulardan enflasyon beklentilerinin de son aylardaki sert yükselişinden sonra bir miktar gerileme göstermesi de güveni olumlu etkileyen diğer bir faktör gibi gözüküyor.

Bu çerçevede, gelecek 12 aya ilişkin beklentileri ölçen Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi yüzde 6,47 artarak 88,56 değerini alıyor. Maliye politikasının vergi önlemleriyle de Şubat ayında sert yükseliş gösteren, içinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alıveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi yüzde 1,37 gerilemeyle 69,32 değerini alıyor.

Sonuç olarak, uzun süreli bir düşüş sonrası Şubat ayı ile beraber artma eğilimine giren tüketici güveninin artışının Mart ayında da sürdüğü izleniyor. Tüketici güven endeksinin geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki ortalama değeri ile bu yılın ilk çeyreğindeki ortalama değeri yakın seviyelere işaret ediyor. İç talebin büyümeye verdiği destek benzer şekilde devam ediyor gibi görünüyor.